Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie.

08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie.

Op verschillende manieren hebben we aandacht voor de kwetsbare positie van deze nieuwe inwoners.

  • We versterken de ketenregie en stimuleren de betrokken partijen (o.a. LEV-groep, Senzer) optimaal samen te werken voor een goede integratie op alle levensdomeinen (wonen, taal, werken, vrije tijd etc.).
  • De begeleiding wordt meer persoonlijk maatwerk.
  • We hebben aandacht voor de groep asielvergunninghouders die al langer in onze gemeente woont maar in het verleden deze intensievere begeleiding niet heeft gehad. We bieden hen activiteiten gericht op duurzame zelfredzaamheid.
  • Er wordt aandacht besteed aan het voorlichten van onze inwoners over de situatie van statushouders. Door meer kennis en inzicht werken wij aan meer begrip en een positieve beeldvorming.