Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Inwoners vragen steeds meer om een integrale benadering vanuit de gemeente en een samenwerking tussen inwoners en gemeente. De organisatie werkt aan een nieuwe wijze van denken en handelen. Dit start met het verbeteren van de relatie met inwoners en het scheppen van meer ruimte voor de dialoog. Ontdekken, luisteren, begrijpen en samen mogelijkheden creëren, staan hierbij centraal. Bestuur, management en alle medewerkers gaan hiermee aan de slag via een leer- en bewustwordingstraject "Serious Gaming".