Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

08. Voorkomen overlast door jongeren.

08. Voorkomen overlast door jongeren.

We willen bereiken dat de overlast door jongeren zo min mogelijk is. In samenwerking met ketenpartners zetten we in op een preventieve aanpak: we brengen (hang)jeugdgroepen in beeld en stellen in 2019 een nieuwe, gezamenlijke aanpak vast. Indien nodig, is er in samenwerking met het CMD/PlusTeam aandacht voor een persoonsgerichte aanpak gericht op jongeren die structureel overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen. Deze aanpak wordt in de komende periode voortgezet.

Om onze kinderen op de toekomst voor te bereiden zetten we in op spontaan naleefgedrag van onze jeugd en inwoners. Om dat voor elkaar te krijgen wordt ingezet op duurzame gedragsverbetering. Een goed voorbeeld daarvan is 'De Beestenbende'. Binnen die aanpak worden kinderen vanuit hun eigen leefwereld en intrinsieke motivatie beïnvloed om geen zwerfafval op straat te gooien. Het is van belang alle in- en externe partijen die van invloed kunnen zijn op dat spontane naleefgedrag bij de totaalaanpak te betrekken. Zodat bijvoorbeeld voorzieningen, beleid, de openbare ruimte, etc. aansluiten op het gedrag dat wordt gevraagd.