Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

09. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben

09. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben

Het gasloos maken van 10% van de woningen in onze gemeente kunnen we niet alleen. Hierover zullen we in overleg treden met de woningbouwcoöperaties tijdens de jaarlijks op te stellen prestatieafspraken en de huidige energieleveranciers. Natuurlijk moet hiervoor in beeld worden gebracht welke alternatieven voorhanden zijn en hoe hoog de kosten zijn die hiermee gepaard gaan.

Bij het opstellen van de wijkontwikkelingsplannen zal ook gekeken worden naar mogelijkheden die samen met de bewoners gevonden kunnen worden voor het gasloos maken en verduurzamen van de verschillende wijken.

We geven in 2019 het goede voorbeeld door het nieuwe gemeentehuis gasloos uit te voeren. (zie ook Programma 2 - Economie en Vastgoed over het verduurzamen van gemeentelijke accommodaties).