Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

09. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020.

09. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020.

In 2020 krijgt de gemeente de totale regie over de inburgering terug. Sinds 2013 had de gemeente alleen nog de taken maatschappelijke begeleiding en de begeleiding naar werk. De nieuwe taken en de wijze waarop gemeenten geacht worden te werk te gaan, sluiten goed aan op de activiteiten zoals wij die in onze gemeente al doen. De nieuwe taken zijn:

  • Inkoop inburgeringstrajecten op maat (dit organiseren we waarschijnlijk regionaal);
  • Brede intake en persoonlijk ontwikkelingsplan (hiermee hebben we in 2018 al een start gemaakt);
  • Asielvergunninghouders de eerste periode ontzorgen en zorg in natura leveren;
  • Controle op voortgang inburgering versterken.

Wij onderzoeken in 2019 met onze ketenpartners hoe wij deze extra taken slim inbedden en effectief organiseren. Het doel van alle partijen is vergunninghouders duurzaam zelfredzaam maken.