Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Zoals regionaal zullen we ook lokaal zoeken naar initiatieven op het gebied van duurzaamheid die op zoveel mogelijk draagvlak kunnen rekenen. Deze weg is ingezet bij de start van de D100 die in 2017 is gehouden. In 2019 zal wederom een D100 worden georganiseerd. Samen met de energiecoöperatie "Morgen groene energie", het platform duurzaam, Milieudefensie en diverse overige partijen trachten we oplossingen te stimuleren die economische en sociale meerwaarde hebben.
Daarvoor is het noodzakelijk dat we in gesprek raken met een bredere vertegenwoordiging vanuit de gemeenschap (bedrijfsleven, woningcorporaties, banken, wijken en andere maatschappelijke organisaties). Waarbij ook de jeugdige vertegenwoordiging niet mag ontbreken. Getracht zal worden in 2019 het bestaande platform duurzaam in die zin uit te breiden. Teneinde duurzaamheid uiteindelijk ook in de interne organisatie die integrale rol te geven die noodzakelijk is, zal gelijktijdig een interne bestuurlijk-ambtelijke taskforce worden opgericht die een belangrijke gemeentelijke rol gaat vervullen om de uiteindelijke doelstellingen kracht bij te zetten.
Om deze ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energieneutraliteit te kunnen waarmaken zal de formatie op het gebied van duurzaamheid in 2019 moeten worden uitgebreid met 1 fte voor een medewerker duurzaamheid.