Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein.

11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein.

De visie Persoonlijk en Dichtbij is vastgesteld in 2012 als voorbereiding op onze nieuwe taken in het sociaal domein per 2015. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om uitvoering te geven aan deze visie. De visie is ontwikkeld op basis van degelijke (probleem)analyses aangezien gemeenten nog geen praktijkervaring hadden met de nieuwe taken. Ook zijn cijfermatige aannames gedaan. Inmiddels hebben we ruim drie jaar praktijkervaring en hebben we meer zicht op de hulpvragen binnen onze gemeente. We gaan de visie doorontwikkelen. Daarbij richten wij ons sterk op de transformatie. Immers, de transitie is afgerond. De nadruk komt meer te liggen op onze positie in het veld en de 'beweging naar voren' van reactief naar preventief. Ook de beheersing van de kwaliteit en kwantiteit van de zorg komt aan bod (zie onder 12).

Het Kernakkoord legt veel nadruk op het sociaal domein. Wij constateren dat de beleidsadviseurs op het sociaal domein al lang veel werkdruk ervaren. Dit is een gevolg van de ontwikkelfase waarin we verkeren. Het ontwikkelen van een geheel nieuw beleidsveld kost, net als bij het CMD (zie punt 7), in de eerst jaren meer inzet. Wij zijn niet voldoende toegerust om onze strategie uit te rollen en hierin het CMD te begeleiden. Dit is noodzakelijk om een goede doorontwikkeling van dit beleidsveld te blijven garanderen. Er is er behoefte aan 1 extra fte beleidsadviseur Sociaal Domein die ingezet kan worden op het voorliggend veld om de algemene voorzieningen vorm te geven die het CMD ontlasten en de toegang beheersbaar maken. Daaronder valt schulddienstverlening. Omdat wij hier winstmogelijkheden zien, is het verstandig hierop te investeren.