Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt.

11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt.

Hoe de samenleving en de arbeidsmarkt in de toekomst eruit zien, is onduidelijk. Een snel veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking. Een leven lang leren wordt de norm. Werken en leren zullen steeds meer hand in hand gaan waarbij het onderscheid tussen werken, leren en leven steeds meer vervaagt. Wij willen initiatieven ondersteunen die een lerend leven mogelijk maken en zullen actief onze educatieve partners uitnodigen om zich hierin verder in te ontwikkelen. In 2019 stellen wij hiervoor een plan van aanpak op.