Terug

11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders.

11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders.

Naast maatschappelijke begeleiding wordt ingezet op het begeleiden van statushouders naar werk. Hiervoor worden gerichte projecten opgezet in samenwerking met partners als Senzer en de LEVgroep. Het leren van taal is wezenlijk om contact te kunnen leggen en mee te kunnen doen, ook in werksituaties. We breiden in samenwerking met LEV en Senzer de mogelijkheden uit om taal te oefenen en arbeidsvaardigheden te trainen. In samenwerking met partijen wordt een duurzame, integrale lokale aanpak neergezet voor de toeleiding van statushouders naar werk. Met steeds in het achterhoofd de uiteindelijke ambitie (zelfstandig leven en inkomen genereren) van de vergunninghouder dichterbij te brengen. We beginnen met een gezamenlijk persoonlijk ontwikkelplan (LEV en Senzer). Van daaruit kijken we op basis van de behoefte welke projecten we lokaal kunnen opzetten.

Voor de uitvoering van de wettelijke taken onder 9 t/m 11 wordt in 2019 en 2020 ingezet op 1,0 FTE. Binnen deze formatie geven wij vorm aan:

  • De voortzetting van de bestaande ondersteuning;
  • Het vormgeven van de uitvoering van de nieuwe taken per 2020;
  • De huisvestingstaken(hiervoor ontvangen we een decentralisatie uitkering van het Rijk.

Pas wanneer duidelijk is hoe de uitkomsten van de businesscase van het CMD, er precies uit gaat zien, kan een structureel beeld van de benodigde capaciteit worden gegeven. Dit beeld ontstaat in 2019 en een voorstel volgt uiterlijk in de begroting 2020.Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud