Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden.

12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle  te houden.

Binnen het sociaal domein gaan wij op meerdere vlakken proactief op zoek naar beheersing van kwaliteit en kosten. Dit doen wij als volgt:

  • Uitvoering geven aan preventie: jaarlijks stellen wij een preventieplan op waarbij wij kiezen voor projecten met een grote impact. Hiertoe zetten wij ook andere beleidsvelden in. (Zie onder 3).
  • Werken wij aan een effectief, efficiënt CMD: werkprocessen worden efficiënt ingericht. Binnen het toegangsmodel verbeteren wij ook buiten het CMD de infrastructuur. 60% van alle ingezette jeugdhulpvoorzieningen door zorgaanbieders, komen voort uit de verwijzing van een arts. 40% van de verwijzingen verlopen via het CMD en het Plusteam. Via het hiertoe opgerichte Zorgplatform, werken we samen met artsen om hulpvragen via de meest effectieve en efficiënte route te laten verlopen.
  • Uitvoering geven aan beheersmaatregelen binnen de inkoop van (jeugd)hulp. De Producten Diensten Catalogus wordt doorontwikkeld, zowel op de inhoud van de diensten als op de tarieven. Daarnaast werken wij aan een inkoopstrategie (zie onder 12).
  • Verbeteren van de strategische sturing. Door middel van het voortzetten en verbeteren van monitoring en managementinformatie over de dienstverlening kan gerichter worden doorontwikkeld in bedrijfsvoering en beleid.
  • Op het gebied van deskundigheid van de dienstverlening sturen wij op coaching in de toegang. De nadruk ligt daarbij op optimale eigen regie, hoogwaardige kwaliteit en kostenbewust handelen. Jaarlijks wordt binnen het CMD een deskundigheidsbevorderingsplan opgesteld om kennis relevant en hoogwaardig te houden.