Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp.

13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp.

Transformatie vraagt veranderingen in de hele gemeenschap. Gemeenten en aanbieders hebben hierin verschillende rollen. De gemeente is systeemverantwoordelijke, aanbieders zijn co-ontwerpers van het systeem en werken proactief mee aan de doorontwikkeling van de nieuwe Producten Diensten Catalogus. Aan de inkoopzijde van het sociaal domein gaan we op zoek naar partners die hun diensten efficiënt en effectief leveren. Van partners die onvoldoende presteren nemen we afscheid. Hierbij is de doorontwikkeling van het contractmanagement belangrijk. In 2019 stellen wij opnieuw de inkoopstrategie vast. Kwaliteit, risicosignalering en -beheersing en kostenbewust handelen staan aan de basis van deze strategie. In deze raadsperiode rollen wij die strategie uit. Op drie niveaus kopen wij voorzieningen en hulp in.

  • Op landelijk niveau in samenwerking met het VNG: zeer specialistische vormen van jeugdhulp.
  • Op regionaal niveau (21 gemeenten): via een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Eindhoven jeugdbescherming, jeugdreclassering en Jeugdzorgplus.
  • Op subregionaal niveau: jeugdhulp (met verblijf) en Wmo begeleiding.

Er vindt op dit moment een herijking van de inkoop op de verschillende niveaus plaats. Wij hebben de intentie om op subregionaal niveau te gaan samenwerken met de GR Peelgemeenten en de gemeente Helmond. Samen zullen wij een nieuwe inkooporganisatie op zetten. De geplande doorontwikkeling (zie ook 11) gaat binnen deze nieuwe structuur vorm krijgen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Voor het tekort op het sociaal domein, doen wij 2019 een beroep op het Fonds tekorten sociaal domein. Geldrop-Mierlo komt daarvoor in aanmerking. De verwachting is dat slechts een percentage van het aangevraagde bedrag wordt toegekend.