Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

We stellen in 2019 een nieuwe sportvisie vast met aandacht voor:

  • Voldoende sport- en beweegfaciliteiten voor de inwoners met geschikte huisvesting voor de activiteiten die door de organisaties worden aangeboden;
  • Aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen;
  • Behoud en ontwikkeling van een gezonde sportcultuur en een sterke, gezonde samenleving;
  • Sport en bewegen als middel tot behoud van een sterk en gezonde lichaam en geest. Wij zetten beweging in op zorgpreventie.
  • Verenigingen, scholen en zorgpartijen spelen hierin een belangrijke rol;
  • Innovatie in de sport: zie punt 16.