Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken.

17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken.

Subsidiebudgetten voor de cultuursector zullen minimaal op hetzelfde niveau worden gehouden tot en met 2020.

Op het gebied van subsidies (welzijn en cultuur) bestaat al enige tijd een knelpunt. Tijdige afhandeling van aanvragen was hierdoor niet altijd mogelijk. Subsidieverstrekking betreft reguliere dienstverlening. Met name de incidentele subsidies vragen snel reactie en leggen nu een hoge druk bij medewerkers.

Hierdoor leveren wij hier niet de service die gewenst is. Oorzaak van die druk is het vertrek van een medewerker waarna taken zijn herverdeeld. Om onze dienstverlening op orde te krijgen, is hierbij 0,6 fte ondersteuning nodig. Vooralsnog is deze vraag incidenteel.