Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

De afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren geïnvesteerd in projecten die een gezonde levensstijl bevorderen (mentaal, fysiek, voeding en sport en bewegen). Deze projecten laten wij doorlopen, zodat ze een vanzelfsprekendheid worden in onze gemeenschap. Wij richten ons op:

  • Meer bewegen voor alle leeftijdsgroepen ondersteund door de Buurtsportcoaches. Zo richt het project Max Vitaal zich op meer en gezond bewegen door senioren.
  • De gezondere levensstijl voor jongeren. Zo richt het JOGG-programma (Jongeren op gezond gewicht) zich op meer bewegen, maar ook op gezond eten en het drinken van water in plaats van frisdrank.

Hiertoe is in 2019 een uitbreiding van het aantal uren Buurtsportcoaches nodig naar 3,3 fte. Door effectieve inzet van middelen willen wij deze uitbreiding budgetneutraal realiseren. Deze buurtsportcoaches geven wij een werkbudget voor het stimuleren van sporten en bewegen onder onze inwoners.