Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

De toelichting in het programmaplan vindt plaats aan de hand van de drie "W"-vragen:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we ervoor doen?
3. Wat gaat het kosten?

Bij "Wat willen we bereiken?" en "Wat gaat we ervoor doen?" is aangesloten bij de onderdelen uit het Kernakkoord.

Bij "Wat gaat het kosten?" staan bedragen die vermenigvuldigd moeten worden met € 1.000,-.

Bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" staan de bedragen vermeld op hele euro's. De schuin gedrukte investeringen hier in zijn afkomstig uit het activiteitenplan Meerjarenbegroting 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad. De totale vraag naar extra geld (nieuw beleid) is integraal opgenomen op het activiteitenplan.