Meer
Publicatiedatum: 18-12-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Overzicht van baten en lasten

Programma's

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken 650 4.894 -4.244 650 4.877 -4.227 650 4.860 -4.210 650 4.868 -4.218
Programma 2. Economie en vastgoed 693 962 -269 693 951 -258 693 954 -262 693 958 -265
Programma 3. Veiligheid en handhaving 79 2.064 -1.985 79 2.062 -1.982 79 2.059 -1.980 139 2.118 -1.979
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 481 3.475 -2.993 500 3.520 -3.020 495 3.427 -2.932 470 3.322 -2.852
Programma 5. Werk en inkomen 9.780 16.452 -6.672 9.780 16.725 -6.944 9.780 17.013 -7.233 9.780 16.855 -7.075
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 1.368 16.342 -14.973 1.368 16.464 -15.096 1.368 15.917 -14.549 1.368 15.084 -13.716
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 870 16.797 -15.927 963 17.091 -16.129 1.055 17.256 -16.200 1.055 16.768 -15.713
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 9.516 10.405 -889 9.770 10.744 -974 10.062 11.108 -1.046 10.295 11.377 -1.082
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 506 4.391 -3.885 506 4.873 -4.367 506 5.247 -4.741 506 5.355 -4.850
Programma 10. Bouwen en wonen 18.934 19.573 -639 22.810 23.396 -586 20.207 18.606 1.601 19.948 18.323 1.625

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 54.784 0 54.784 56.594 0 56.594 58.065 0 58.065 59.711 0 59.711
Dividenden 42 3 40 42 3 40 42 3 40 42 3 40
Lokale heffingen 5.858 556 5.302 6.194 558 5.636 6.550 560 5.989 6.725 563 6.162
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 -12 12 0 -12 12 0 -12 12 0 -12 12
Treasury 1.952 362 1.590 1.920 361 1.559 1.883 355 1.529 1.904 348 1.556

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 465 -465 0 1.239 -1.239 0 2.034 -2.034 0 2.835 -2.835
Overhead 182 10.720 -10.538 163 10.826 -10.662 177 10.794 -10.617 177 10.935 -10.758
Vennootschapsbelasting 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 105.695 107.547 -1.852 112.032 113.778 -1.746 111.613 110.280 1.333 113.462 109.801 3.662

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 2 172 0 172 171 0 171 153 0 153 91 0 91
Mutaties programma 7 328 1.107 -779 761 1.127 -366 761 1.127 -366 761 1.127 -366
Mutaties programma 8 43 0 43 36 0 36 31 0 31 25 0 25
Mutaties programma 9 135 0 135 235 0 235 277 0 277 281 0 281
Mutaties programma 11 2.287 6 2.282 1.676 6 1.670 815 2.242 -1.427 -140 2.242 -2.382

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 108.660 108.660 0 114.910 114.910 0 113.649 113.649 0 114.480 113.169 1.310