Meer
Publicatiedatum: 08-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Overzicht van baten en lasten

Programma's

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken 702 4.795 -4.093 702 4.764 -4.062 702 4.733 -4.031 702 4.727 -4.025
Programma 2. Economie en vastgoed 693 962 -269 693 951 -258 693 954 -262 693 958 -265
Programma 3. Veiligheid en handhaving 79 2.064 -1.985 79 2.062 -1.982 79 2.059 -1.980 79 2.059 -1.979
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 481 3.540 -3.058 500 3.585 -3.085 495 3.492 -2.997 470 3.387 -2.917
Programma 5. Werk en inkomen 9.780 16.433 -6.653 9.780 16.506 -6.726 9.780 16.506 -6.726 9.780 16.506 -6.726
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 1.368 14.308 -12.940 1.368 14.338 -12.969 1.368 14.328 -12.960 1.368 14.274 -12.906
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 657 15.581 -14.924 750 16.042 -15.291 843 16.684 -15.841 843 16.641 -15.798
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 9.516 10.454 -939 9.763 10.759 -996 10.056 11.096 -1.040 10.289 11.311 -1.023
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 506 4.449 -3.943 506 4.943 -4.438 506 5.102 -4.597 506 5.086 -4.580
Programma 10. Bouwen en wonen 18.934 19.539 -605 22.810 23.405 -595 20.207 18.593 1.614 19.948 18.300 1.648

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 54.253 0 54.253 55.534 0 55.534 56.256 0 56.256 58.030 0 58.030
Dividenden 42 3 40 42 3 40 42 3 40 42 3 40
Lokale heffingen 5.702 556 5.146 5.867 558 5.309 6.038 560 5.478 6.214 563 5.651
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 -12 12 0 -12 12 0 -12 12 0 -12 12
Treasury 1.952 362 1.590 1.920 361 1.559 1.883 355 1.529 1.904 348 1.556

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 619 -619 0 1.393 -1.393 0 2.188 -2.188 0 2.989 -2.989
Overhead 182 10.649 -10.467 163 10.753 -10.590 177 10.720 -10.543 177 10.856 -10.679
Vennootschapsbelasting 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 104.847 104.401 446 110.478 110.511 -32 109.126 107.462 1.663 111.044 108.096 2.948

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 2 172 0 172 171 0 171 153 0 153 91 0 91
Mutaties programma 7 328 1.023 -695 761 1.043 -282 761 1.043 -282 761 1.043 -282
Mutaties programma 8 43 0 43 36 0 36 31 0 31 25 0 25
Mutaties programma 9 135 0 135 235 0 235 277 0 277 281 0 281
Mutaties programma 11 1.215 426 789 1.152 426 726 1.693 2.662 -969 510 2.662 -2.152

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 106.739 105.850 890 112.834 111.980 854 112.039 111.167 872 112.711 111.801 910