Meer
Publicatiedatum: 18-12-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Verplichte beleidsindicatoren

Verplichte beleidsindicatoren

Nr. Programma(nr.) Naam Indicator 2019 Eenheid
14. 02. Economie en vastgoed Functiemenging 45 %
16. 02. Economie en vastgoed Vestigingen 133 per 1.000 inwoners 15-74 jaar
6. 03. Veiligheid en handhaving Verwijzingen Halt 150 per 10.000 inwoners
7. 03. Veiligheid en handhaving Harde kern jongeren 2 per 10.000 inwoners
8. 03. Veiligheid en handhaving Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 1 aantal per 1.000 inwoners
9. 03. Veiligheid en handhaving Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3 aantal per 1.000 inwoners
10. 03. Veiligheid en handhaving Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 2 aantal per 1.000 inwoners
11. 03. Veiligheid en handhaving Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 4 aantal per 1.000 inwoners
21. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Banen 590 per 1.000 inwoners 15-75 jaar
22. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Jongeren met delict voor rechter 1 %
23. 05. Sociale zaken en armoedebeleid % kinderen in uitkeringsgezin 6 %
24. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Netto arbeidsparticipatie 69 %
26. 05. Sociale zaken en armoedebeleid % werkloze jongeren 2 %
27. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Bijstandsuitkeringen 30 per 1.000 inwoners 18 jaar e.o.
28. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Lopende re-integratievoorzieningen 7 per 1.000 inwoners 15-65 jaar
20. 06. Zorg, welzijn en cultuur Niet-sporters 46 %
29. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdhulp 12 % van alle jongeren tot 18 jaar
30. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdreclassering 0 %
31. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdbescherming 1 %
32. 06. Zorg, welzijn en cultuur Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement gegevens niet beschikbaar per 10.000 inwoners
17. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Absoluut verzuim 1 per 1.000 inwoners van 5-18 jaar
18. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Relatief verzuim 7 per 1.000 inwoners van 5-18 jaar
19. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2 %
25. 07. Jeugdbeleid en onderwijs % achterstandsleerlingen 11 %
1. 08. Democratisch bestuur Formatie 5,86 fte per 1.000 inwoners
2. 08. Democratisch bestuur Bezetting 5,60 fte per 1.000 inwoners
3. 08. Democratisch bestuur Apparaatskosten 596,51 kosten per inwoner in euro
4. 08. Democratisch bestuur Externe inhuur 6,60 % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5. 08. Democratisch bestuur Overhead 10,37 % van totale lasten
33. 09. Natuur, milieu en duurzaamheid Huishoudelijk restafval 112 kg per inwoner
34. 09. Natuur, milieu en duurzaamheid Hernieuwbare elektriciteit 2 %
12. 10. Bereikbaarheid en verkeer Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig 9 %
13. 10. Bereikbaarheid en verkeer Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser 13 %
36. 11. Bouwen en wonen Nieuwbouw woningen 3 aantal per 1.000 woningen
37. 11. Bouwen en wonen Demografische druk 77 %
35. 12. Financiën en belastingen WOZ-waarde woningen 241 x 1.000 euro
38. 12. Financiën en belastingen Woonlasten meerpersoonshuishouden 653 euro
39. 12. Financiën en belastingen Woonlasten éénpersoonshuishouden 575 euro