Nieuw beleid

Nieuw beleid

Naast autonome ontwikkelingen zijn er beleidsaanpassingen: voorstellen van het College aan de Raad over nieuw beleid. Al het nieuwe beleid, zowel investeringen als exploitatie, is opgenomen in het activiteitenplan. Het activiteitenplan staat elders in deze Meerjarenbegroting. Daarnaast zijn alle onderdelen uit het activiteitenplan per programma toegelicht aan het einde van elke programmabeschrijving bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)".

 

Verloop begrotingssaldo 2020 2021 2022 2023
Nieuw beleid: activiteitenplan -2.325.606 -2.315.359 -1.579.516 -373.209