Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken 676 4.699 -4.023 692 4.798 -4.107 645 4.673 -4.029
Programma 2. Economie en vastgoed 536 763 -227 606 859 -253 761 843 -83
Programma 3. Veiligheid en handhaving 133 1.986 -1.853 83 1.921 -1.838 84 2.031 -1.947
Programma 5. Werk en inkomen 9.780 16.121 -6.341 9.780 16.619 -6.838 11.203 17.731 -6.528
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 1.812 14.667 -12.854 1.325 13.374 -12.049 1.207 14.871 -13.664
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 410 12.889 -12.480 410 15.815 -15.405 497 17.329 -16.831
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 752 3.508 -2.756 762 3.369 -2.607 830 3.459 -2.629
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 8.161 9.619 -1.458 8.005 9.843 -1.839 7.965 9.847 -1.882
Programma 10. Bouwen en wonen 569 3.935 -3.366 501 3.689 -3.188 526 4.140 -3.613
Programma 11. Financiën en belastingen 17.977 18.747 -770 18.011 18.737 -726 8.694 10.244 -1.550

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 48.785 0 48.785 49.650 0 49.650 49.715 0 49.715
Dividenden 42 2 40 76 2 74 76 3 73
Lokale heffingen 5.285 571 4.713 5.285 571 4.713 5.344 601 4.743
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 -2 2 0 32 -32 -22 4 -26
Treasury 2.292 863 1.429 1.905 731 1.174 2.700 335 2.365

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 138 -138 0 222 -222 0 0 0
Overhead 155 9.579 -9.424 229 9.741 -9.512 252 9.477 -9.225
Vennootschapsbelasting 0 350 -350 0 350 -350 0 -1 1

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 97.365 98.435 -1.070 97.320 100.674 -3.354 90.477 95.588 -5.111

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 0 0 0 -239 7 -246 95 0 95
Mutaties programma 2 58 -37 95 45 33 11 370 568 -198
Mutaties programma 5 0 0 0 292 0 292 104 0 104
Mutaties programma 6 0 0 0 0 0 0 0 13 -13
Mutaties programma 7 1.725 728 997 808 728 80 924 728 196
Mutaties programma 8 16 0 16 0 0 0 0 0 0
Mutaties programma 9 21 0 21 21 0 21 0 1 -1
Mutaties programma 10 0 0 0 50 673 -623 50 673 -623
Mutaties programma 11 0 420 -420 2.737 2.697 40 2.564 2.905 -340
Mutaties programma 12 758 6 753 4.579 619 3.960 4.038 701 3.337

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 99.943 99.552 391 105.613 105.433 180 98.622 101.177 -2.555