Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Bedragen x1000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken 676 4.699 -4.023 692 4.798 -4.107 645 4.673 -4.029
Programma 2. Economie en vastgoed 536 763 -227 606 859 -253 761 843 -83
Programma 3. Veiligheid en handhaving 133 1.986 -1.853 83 1.921 -1.838 84 2.031 -1.947
Programma 5. Werk en inkomen 9.780 16.121 -6.341 9.780 16.619 -6.838 11.203 17.731 -6.528
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 1.812 14.667 -12.854 1.325 13.374 -12.049 1.207 14.871 -13.664
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 410 12.889 -12.480 410 15.815 -15.405 497 17.329 -16.831
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 752 3.508 -2.756 762 3.369 -2.607 830 3.459 -2.629
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 8.161 9.619 -1.458 8.005 9.843 -1.839 7.965 9.847 -1.882
Programma 10. Bouwen en wonen 569 3.935 -3.366 501 3.689 -3.188 526 4.140 -3.613
Programma 11. Financiën en belastingen 17.977 18.747 -770 18.011 18.737 -726 8.694 10.244 -1.550

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x1000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 48.785 0 48.785 49.650 0 49.650 49.715 0 49.715
Dividenden 42 2 40 76 2 74 76 3 73
Lokale heffingen 5.285 571 4.713 5.285 571 4.713 5.344 601 4.743
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 -2 2 0 32 -32 -22 4 -26
Treasury 2.292 863 1.429 1.905 731 1.174 2.700 335 2.365

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x1000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 138 -138 0 222 -222 0 0 0
Overhead 155 9.579 -9.424 229 9.741 -9.512 252 9.477 -9.225
Vennootschapsbelasting 0 350 -350 0 350 -350 0 -1 1

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x1000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 97.365 98.435 -1.070 97.320 100.674 -3.354 90.477 95.588 -5.111

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x1000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 0 0 0 -239 7 -246 95 0 95
Mutaties programma 2 58 -37 95 45 33 11 370 568 -198
Mutaties programma 5 0 0 0 292 0 292 104 0 104
Mutaties programma 6 0 0 0 0 0 0 0 13 -13
Mutaties programma 7 1.725 728 997 808 728 80 924 728 196
Mutaties programma 8 16 0 16 0 0 0 0 0 0
Mutaties programma 9 21 0 21 21 0 21 0 1 -1
Mutaties programma 10 0 0 0 50 673 -623 50 673 -623
Mutaties programma 11 0 420 -420 2.737 2.697 40 2.564 2.905 -340
Mutaties programma 12 758 6 753 4.579 619 3.960 4.038 701 3.337

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x1000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 99.943 99.552 391 105.613 105.433 180 98.622 101.177 -2.555