Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Onvoorzien -138 -222 0 -222
Overhead -9.424 -9.512 -9.225 -288
Vennootschapsbelasting -350 -350 1 -351