Resultaatbestemming

De jaarrekening sluit in 2018 met een negatief saldo.
Het resultaat dienstjaar 2018 bedraagt - € 2.554.526,- en hiervan betreft het verlies uit de bouwgrondexploitatie € 1.075.109,- en bedraagt het verlies voor de reguliere exploitatie € 1.479.417,-.
 
Het resultaat 2018 van het grondbedrijf is als volgt opgebouwd:
  • Correctie eerdere winstneming plan St. Cyr / vordering Wooninc. - € 125.000,-
  • Verlies afgesloten grondexploitatie Brugstraat - € 3.271,-
  • Aanpassing tussentijdse winstnemingen 2018 - € 946.838,-


Voor de reguliere exploitatie geldt dat het tekort op het sociaal domein € 2.034.226,- bedraagt. Daaruit kan de conclusie getrokken worden dat alle overige budgetten samen een positief saldo laten zien van € 554.809,-.

 

Omdat dus sprake is van een negatief resultaat zal hiervoor dekking aangegeven moeten worden. Wij stellen de volgende dekkingswijze voor:

Dekking Resultaat jaarrekening 2018 Bedrag
1. Resultaat reguliere exploitatie t.l.v. Algemene reserve € 1.479.417
2. Resultaat bouwgrondexploitatie
Deel t.l.v. Reserve tussentijdse winstnemingen Grondbedrijf € 946.838
Deel t.l.v. Algemene Reserve grondexploitaties € 128.271