Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Algemene uitkering 48.785 49.650 49.715 -64
Dividenden 40 74 73 1
Lokale heffingen 4.713 4.713 4.743 -29
Overige algemene dekkingsmiddelen 2 -32 -26 -6
Treasury 1.429 1.174 2.365 -1.191