Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

01. Continueren van gestarte/ontwikkelde initiatieven zoals de Buurtsportcoaches en Cruijff Court.

01. Continueren van gestarte/ontwikkelde initiatieven zoals de Buurtsportcoaches en Cruijff Court.

Buurtsportcoaches: in 2018 is een aanbesteding gehouden om te komen tot een nieuwe aanbieder. Dit heeft geresulteerd in meer FTE's buurtsportcoaches, tegen een lagere kostprijs. Hiermee wordt weer voldaan aan de normen die vanuit het rijk worden gesteld voor co-financiering van het project. 

Braakhuizen-United: in 2018 is de financiering voor dit project structureel gemaakt via de kadernota. Daarnaast is het project intern ondergebracht bij het beleidsveld Jeugd omdat het daar beter op zijn plek is dan bij het beleidsveld Sport. Het gaat immers om een project dat gericht is op jongeren en waarbij sport een middel is om talentontwikkeling bij jongeren te bewerkstelligen.

Verder zijn er in 2018 diverse initiatieven ondersteund van en met inwoners, zoals de aanleg van een beachvolleybalveld, diverse wijkactiviteiten, een lunch voor en door de bewoners in het Hof van Bethanië, diverse activiteiten in Sporthal de Kievit en een inloopochtend voor senioren in het centrum van Geldrop.