Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

01. Inzetten op het handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en regelingen.

01. Inzetten op het handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en regelingen.

In 2018 hebben wij de ingezette lijn van meer maatwerk en een meer integrale uitvoeringspraktijk in het armoedebeleid verder doorgezet. Op basis van de Kadernota Armoedebeleid is uitvoering gegeven aan de actie 'verjaardag voorziening'. In het kader van armoedebestrijding onder kinderen was de wens een verjaardag-voorziening voor kinderen aan het gemeentelijke aanbod toe te voegen. Aan deze wens is afgelopen jaar uitvoering gegeven. Stichting Leergeld is een samenwerking aangegaan met Stichting Jarige Job om, naast de reeds bestaande minima voorzieningen, ook op verjaardagen iets te kunnen betekenen voor kinderen in armoede. Vanaf februari 2019 krijgen kinderen die daarvoor bij Leergeld zijn aangemeld via Stichting Jarige Job een verjaardag-box.

In 2018 zijn we gestart met de Pilot Vroegsignalering Schulden. Hier geven we vorm aan in samenwerking met wooncorperaties, ziektekostenverzekeraar en energieleveranciers. Wanneer inwoners een betalingsachterstand kennen bij twee partijen, dan wordt door het team schuldhulpverlening contact opgenomen en een aanbod van ondersteuning geboden. Deze pilot wordt medio 2019 geëvalueerd.