Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

01. Inzetten voor de doelstelling om een gezond en gedegen financieel beleid te voeren waarin totale belastingdruk voor burger wordt beperkt.

01. Inzetten voor de doelstelling om een gezond en gedegen financieel beleid te voeren waarin totale belastingdruk voor burger wordt beperkt.

Een gezond en gedegen financieel beleid vraagt om het maken van keuzes. De onzekerheid die gepaard gaat met de transities heeft er voor gezorgd dat we ook in 2018 terughoudend zijn omgegaan met de beschikbare middelen. De totale belastingdruk is slechts marginaal gestegen ten opzichte van 2017.