Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

01. Ontwikkelen van ontplooiingsmogelijkheden voor jeugdigen.

01. Ontwikkelen van ontplooiingsmogelijkheden voor jeugdigen.

In 2018 is door zes lokale kinderopvangorganisaties uitvoering gegeven aan de Ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie. Binnen de Ontwikkelrichting vragen we partijen om toekomstbestendige kindcentra of dag-arrangementen te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien. Concreet hebben de subsidie ontvangende partijen in 2018 het peuteraanbod, inclusief VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) neergezet. De basis is in orde. Dat blijkt uit een afgenomen monitor naar de kwaliteit van voorschoolse educatie. Kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen zijn van groot belang voor onze jeugdigen. Ze dragen bij aan de talentontwikkeling van het jonge kind. Om tot een kwalitatieve doorontwikkeling te komen zijn in het vierde kwartaal van 2018 werksessies georganiseerd met de zes kinderopvangorganisaties. Het resultaat is een advies met pijlers die in 2019 worden opgepakt. Deze pijlers dragen bij aan de zorgcomponent van de voorschoolse educatie en de aansluiting kinderopvang/ voorschoolse educatie en jeugdhulp.