Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

01. Streven naar een optimale dienstverlening voor de burger waarin zoveel mogelijk producten helder en digitaal worden aangeboden.

01. Streven naar een optimale dienstverlening voor de burger waarin zoveel mogelijk producten helder en digitaal worden aangeboden.

We richten ons de komende tijd op de "Digitale agenda" en de verdere digitalisering van standaardproducten. Naast uittreksels Burgerlijke Stand, uittreksels BRP en binnen verhuizingen worden technische voorzieningen gerealiseerd tussen Brein en Centric om digitaal aangifte overlijden en vervolginschrijvingen digitaal mogelijk te maken. Deze koppelvlakken worden doorontwikkeld in de eDiensten van Centric.

Overige concrete verbeterpunten waar wij ons op richten zijn;

  • Gastheer/-gastvrouw in gemeentehuis;
  • Bezorging paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen op locatie, thuis of op het werk;
  • Geen wachttijden bij het werken op afspraak.

Wij streven er naar goede dienstverlening en het leveren van goede service, toegesneden op de wensen en vragen van onze inwoners. Beschikbaar en aanwezig zodra deze daar om vragen; fysiek, persoonlijk en digitaal.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie. De wet zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en steviger bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. Door de groeiende aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens en de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de urgentie om in control te komen enorm toegenomen. De toegenomen financiële, juridische risico's en imago risico's maken het noodzakelijk om het proces in een hogere versnelling te zetten. Dienst Dommelvallei draagt er zorg voor dat op 25 mei 2018 de drie Dommelvallei gemeenten voldoen aan de wettelijke vereisten.