Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

01. Uitbouwen bestaande vrijwillige ondersteuning en ontwikkelen nieuwe initiatieven in het kader van Gebiedsgericht werken.

01. Uitbouwen bestaande vrijwillige ondersteuning en ontwikkelen nieuwe initiatieven in het kader van Gebiedsgericht werken.

Het doel van gebiedsgericht werken is om inwoners te ondersteunen bij het waarmaken van hun dromen en ideeën in hun eigen straat, buurt of wijk. En om de woonomgeving, zowel ruimtelijk als sociaal, zo veel als mogelijk af te stemmen op de wensen van de direct betrokkenen. De gebiedsregisseurs kunnen daarbij aanjager, projectleider, sparringpartner, organisator of subsidieverlener zijn. De rol wordt bepaald aan de hand van de behoefte vanuit de inwoners. In 2018 zijn de gebiedsregisseurs weer volop in de wijk aanwezig geweest om deze rollen te vervullen. Wij verwijzen hiervoor naar programma 1.

Om ideeën en dromen om te kunnen zetten in concrete activiteiten wordt van inwoners gevraagd om vrijwillige ondersteuning. Alleen dan is het ook echt van hun straat, buurt of wijk.

Tevens is in 2018 de Beleidsregel stimuleren buurt- en straatactiviteiten Geldrop-Mierlo 2018 vastgesteld. Met deze regeling is de ondersteuning van buurt- en straatactiviteiten formeel geregeld en kunnen activiteiten financieel ondersteund worden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.