Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

01. Via Nedvang wordt aan elke gemeente in Nederland een vergoeding van € 1,19 per inwoner beschikbaar gesteld voor het tegen gaan van zwerfafval. Voor Geldrop-Mierlo is dit een bedrag van circa € 46.000,-.

01. Via Nedvang wordt aan elke gemeente in Nederland een vergoeding van € 1,19 per inwoner beschikbaar gesteld voor het tegen gaan van zwerfafval. Voor Geldrop-Mierlo is dit een bedrag van circa € 46.000,-.

Van deze vergoeding wordt o.a. een monitoringssysteem opgezet en onderhouden. Hierdoor kunnen we effecten zien van beleidsmaatregelen ook op de langere termijn. Naast een monitoringssysteem besteden we de vergoeding ook aan het IVN voor het opruimen van zwerfafval (voornamelijk bermen), huren we de Beestenbende in voor de verhoging van de bewustwording van schoolgaande kinderen en zijn er incidentele acties waar we graag medewerking aan verlenen. 

In 2018 is eenmalig mogelijkheid geboden om overschotten uit de jaren 2012 t/m 2018 aan te wenden. Van dit extra budget zijn afvaleilanden aangeschaft en zijn cursussen gedragsverandering gevolgd.