Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

02. Beleid voeren dat het Manifest Materialentransitie ondersteunt om in 2020 te komen tot 5% restafval.

02. Beleid voeren dat het Manifest Materialentransitie ondersteunt om in 2020 te komen tot 5% restafval.

Vrijwel alle MRE-gemeenten (met uitzondering van gemeente Helmond) hebben in 2012 een manifest ondertekend om uiterlijk in 2010 te komen tot maximaal 5 % restafval. Binnen Cure wordt dan ook beleid voorbereid om te voldoen aan dit manifest. Getracht wordt om deze doelstelling binnen de Cure-gemeenten te gaan realiseren met behulp van een nascheidingsfabriek. Hiervoor zijn in 2018 reeds voorbereidingen getroffen, zoals het aanvragen van de SDE+ subsidie. Deze is toegekend. Dat geldt ook voor de Omgevingsvergunning. Voor de werking van de nascheidingsfabriek heeft Cure samenwerking gezocht met het Deense bedrijf Orsted. Met dit bedrijf is een Joint Venture opgericht. Tegen de voorgenomen gunning aan Orsted heeft Attero beroep ingesteld. Door het Gerechtshof is in hoger beroep Cure in het gelijk gesteld.  

In 2018 is ook gestart met een discussie over de diftar-systematiek. De raadsfracties hebben daarbij aangegeven dat het huidige systeem vooralsnog voortgezet kan worden. De komst van een nascheidingsfabriek kan gevolgen hebben voor de inzameling van afvalstoffen. Het is de vraag of het huidige diftar-systeem dan nog steeds het beste systeem is om de doelstelling (maximaal 5% restafval) te behalen. Daarom wordt deze discussie voortgezet.

In 2018 is duidelijk geworden dat met name de verwerkingskosten flink zijn gestegen en dat dit zal leiden tot een tekort. Daarom is de begroting tussentijds aangepast. Het tekort is uit de algemene reserve gehaald. Om dit voor de toekomst te voorkomen is in 2018 besloten om de tarieven sterk te verhogen. Dat geldt met name voor de toegangstarieven van de milieustraat.