Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

02. Bij actualisering van bestemmingsplannen rekening houden met gebiedsgericht werken.

02. Bij actualisering van bestemmingsplannen rekening houden met gebiedsgericht werken.

Gebiedsgericht werken betekent dat ook bij de opstelling van bestemmingsplannen op deze manier gewerkt wordt. Dit sluit ook aan bij de nieuwe werkwijze die in de nieuwe Omgevingswet nagestreefd wordt. Bestemmingsplannen zijn meer dan voorheen in samenwerking met de samenleving opgesteld. Onder andere bij de bestemmingsplannen voor Talingstraat (Kasteeltuinen), Luchen en De Jonkvrouw zijn de belanghebbenden uitgebreid in de planvorming betrokken. In 2018 is een pilot gestart voor een nieuw bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor de kern Geldrop, de voorloper op het toekomstige omgevingsplan. Hierin wordt geoefend met nieuwe vormen van participatie. De ervaringen die we hierbij opdoen gebruiken we in de toekomst voor de nieuwe omgevingsplannen. 

Bij de opstelling van het bestemmingsplan werden ook strategische ideeën en documenten meegewogen zoals de eerste gedachten over het wijkontwikkelingsplan en de Sport(hal)visie.