Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

02. Doorzetten actieve informatiebeleid in samenwerking met private initiatieven.

02. Doorzetten actieve informatiebeleid in samenwerking met private initiatieven.

Het Platform Armoedebestrijding speelt een belangrijke rol in de afstemming van samenwerking van particuliere organisaties. In aansluiting op publicaties over de minimaregelingen biedt het Platform ondersteuning via het netwerk van particuliere organisaties. Contact tussen de participanten van het Platform Armoedebestrijding leidt tot nieuwe activiteiten, zoals de samenwerking die is ontstaan tussen Stichting Leergeld en Stichting Jarige Job. Bij de uitvoering van de werkzaamheden heeft het Platform in 2018 last gehad van diverse wisselingen in de ambtelijke ondersteuning. In 2019 is deze problematiek opgelost, waardoor meer continuïteit ontstaat in de onderlinge samenwerking en meer projecten ter bestrijding van armoedevraagstukken kunnen worden geformuleerd.