Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

02. Herzien van het subsidiebeleid.

02. Herzien van het subsidiebeleid.

Eind 2017 is de kadernota herziening subsidiebeleid in de raad behandeld. In 2018 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een subsidiebeleid dat meer gericht is op het bereiken van relevante maatschappelijke effecten. In juni 2018 is het subsidiebeleid aan de orde geweest in de Leefkamer. Daaruit kwam naar voren dat de voorgestelde lijn bijgesteld moest worden. In 2019 zal herprioritering plaatsvinden en wordt dit project voortgezet.