Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

02. Permanente aandacht voor kwaliteitsverbetering in de service voor moderne communicatiemiddelen.

02. Permanente aandacht voor kwaliteitsverbetering in de service voor moderne communicatiemiddelen.

In 2018 is het moderniseren van onze digitale communicatiekanalen verder vorm gegeven door te zorgen dat de website op alle devices goed bruikbaar is. Een must voor een moderne organisatie. Tegelijkertijd is er een aanzet gemaakt om te komen tot een totaal vernieuwde website en, voor intern gebruik, een nieuw (Social) intranet. In dit project trekken we gezamenlijk op met de gemeenten Nuenen en Son en Breugel en de Dienst Dommelvallei. In de loop van 2019 moet dit vorm gaan krijgen en zal dit, samen met de nieuwe aanbesteding van het Zaaksysteem, leiden tot een grote stap in het project Betere Dienstverlening.

Ook op het gebied van Social Media zijn in 2018 stappen gezet. In samenwerking met Nuenen en Son en Breugel hebben we gekozen voor het monitoringssysteem OBI4One. Vanuit dit systeem worden vanaf medio 2018 alle berichten geplaatst en kunnen gemakkelijker overzichten gemaakt worden van de onderwerpen die op Social Media spelen. De mogelijkheden van dit systeem worden in 2019 verder uitgebouwd.

Eind 2018 is, samen met cluster Handhaving het digitale spreekuur opgezet. Het is nu nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden maar het levert in ieder geval een laagdrempelige manier van 'contact' met de gemeente!