Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

02. Streven naar een begroting die de komende jaren blijvend dekkend is.

02. Streven naar een begroting die de komende jaren blijvend dekkend is.

Wij hanteren als uitgangspunt dat de begroting reëel en structureel sluitend moet zijn in iedere jaarschijf. In al de documenten van de planning- en controlcyclus vermelden wij welke baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel.