Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

02. Uitgangspunt is een zelfstandig Geldrop-Mierlo, dat samenwerkt waar dit zinvol is.

02. Uitgangspunt is een zelfstandig Geldrop-Mierlo, dat samenwerkt waar dit zinvol is.

Het standpunt van onze gemeente over de bestuurlijke toekomst, zoals we dat ook ingenomen hebben in het proces van Veerkrachtig Bestuur, blijft - ook met alle hiervoor geschetste ontwikkelingen - ongewijzigd, te weten een zelfstandige gemeente die open staat voor regionale samenwerking. Samenwerking waarbij verbreding en verdieping mogelijk is, waar dit nuttig en noodzakelijk is en de democratische legitimatie gewaarborgd blijft.