Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

02. Verstrekken van startersleningen.

02. Verstrekken van startersleningen.

Per mei 2018 heeft SVn de aanvraagprocedure van de Starterslening gewijzigd. De reden hiervoor is dat er een betere scheiding tussen het publiek- en privaatrecht gewenst is en dat de aanvraagprocedure hiermee versimpeld en versneld wordt. Een overgangsperiode tot 1 oktober 2018 was hiervoor toegezegd. Om na die periode nog startersleningen te kunnen aanbieden, diende de nieuwe behandelwijze te worden aangenomen en de verordening te worden aangepast. De nieuwe verordening Starterslening 2018 en de daarbij behorende nieuwe werkwijze is op 1 oktober 2018 geamendeerd aangenomen. Dit betekent dat we in de gemeente de starterslening blijven aanbieden.