Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

02. Werkwijze nastreven waarin gebiedsgericht werken van de BOA’s wordt gestimuleerd en waar de medewerkers die zich bezighouden met handhaving en veiligheid worden gerekend tot de flexibele schil.

02. Werkwijze nastreven waarin gebiedsgericht werken van de BOA’s wordt gestimuleerd en waar de medewerkers die zich bezighouden met handhaving en veiligheid worden gerekend tot de flexibele schil.

In toenemende mate heeft het cluster Handhaving de burger benaderd op pro-actieve wijze. Geen afwachtende houding maar op zoek gaan naar locaties waar onze inzet het meest gewenst is. Op verschillende locaties (Herdersveld, Braakhuizen-Zuid, Skandia) is contact gezocht met de buurtbewoners en wordt met hen een wijkschouw gedaan waarbinnen de problemen in de buurt in kaart worden gebracht. Problemen met betrekking tot de kleine ergernissen (voornamelijk hondenoverlast, parkeeroverlast, zwerfafval en dumpen huishoudelijk afval) worden aangepakt door vervolgens de BOA’s hierop projectmatig in te zetten. Deze integrale en gebiedsgerichte aanpak zorgt voor meer zichtbaarheid en voor een adequate aanpak van de ergernissen binnen de wijk.