Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

03. Bij maken bouwplanning dient rekening gehouden te worden met eigen karakter wijk en kernen en groenstructuur.

03. Bij maken bouwplanning dient rekening gehouden te worden met eigen karakter wijk en kernen en groenstructuur.

In de diverse in- en uitbreidingsgebieden is gezocht naar een mix van woningtypen, die aansluit bij de bestaande behoefte van de inwoners van Geldrop-Mierlo en van de specifieke wijken waarin de projecten gestart worden. Bij enkele inbreidingslocaties is het daarnaast een doel op zich geweest om de bestaande situatie te veranderen. Als gevolg van een voortdurende overlastsituatie, is de voormalige cafetaria in de Kievitstraat door de gemeente aangekocht met het doel de bestemming en het gebruik te veranderen. Op andere locaties is vergunning verleend voor functies die beter in de omgeving passen dan de eerder bestaande functie. Ook is een voorbereidingsbesluit genomen voor kamergewijze bewoning, waarmee voorkomen kan worden dat op ongewenste plekken panden gesplitst kunnen worden.