Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

03. Buurtwerk 2.0 realiseren en verankeren.

03. Buurtwerk 2.0 realiseren en verankeren.

Gebiedsgericht werken raakt alle gemeentelijke taken die invloed hebben op de leefwereld van onze inwoners en is daarmee een integrale werkwijze binnen onze gemeente. Het gaat om het integraal werken in de organisatie maar ook om het creëren samen met inwoners en stakeholders uit onze samenleving. In 2018 waren diverse teams gebiedsgericht aan de slag zoals, buurtsportcoaches, gebiedsregisseurs, pilot gebiedsteam Mierlo van het CMD, handhaving (BOA's en toezichthouders), projectteam wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid en wijkbeheer. In 2018 zijn deze teams gestart met het leefbaarheidsoverleg. Dit zijn wijkgerichte overleggen waarbij de verschillende disciplines die in de wijken actief zijn elkaar op vaste momenten treffen om elkaars werk in de wijk met elkaar uit te wisselen.

We staan eind 2018 aan het begin van de fundamentele ontwikkeling om de omslag naar buiten op een volwaardige en gedragen manier door te ontwikkelen. De uitgangspunten voor het gebiedsgericht werken vormen een onderdeel van het ontwikkelprogramma van de organisatie "Met focus integraal samenwerken". Doel is om onze producten en diensten waar mogelijk 'voor, door en met' inwoners en stakeholders te organiseren. Dat levert meer op aan creatieve oplossingen en maatwerk dat aansluit bij de belevingswereld van de wijk. In 2018 is intern gestart met het in kaart brengen van de strategie op deze doorontwikkeling.

Ook Buurtwerk 2.0 (team gebiedsregisseurs) heeft in 2018 resultaten bereikt. Doel is om inwoners te ondersteunen bij het waarmaken van hun dromen en ideeën in hun eigen straat, buurt of wijk. Concrete resultaten in de wijk zijn: Lunch Hof van Bethanië, Beschildering bij de Wielewaal, de mindervalidentuin in Mierlo, 15 straatfeesten, containeractie, calesthenicspark, buitenspeeldag Braakhuizen-Noord, Get Togetherfestival in de Coevering en vele andere initiatieven benoemd bij sport, cultuur, jeugd en gezondheid.

Ook is er gestart met het schrijven van het eerste Wijkontwikkelingsplan voor de wijk Braakhuizen-Zuid.