Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

03. Focussen op de balans tussen bezuinigingen enerzijds, het op niveau blijven houden van alle raadsprogramma’s en een blijvend dekkende begroting anderzijds.

03. Focussen op de balans tussen bezuinigingen enerzijds, het op niveau blijven houden van alle raadsprogramma’s en een blijvend dekkende begroting anderzijds.

Het activiteitenplan is een vast onderdeel in de kadernota en begroting. Aan de hand hiervan hebben wij - ook in 2018 - het nieuwe beleid zorgvuldig afgewogen. Het bestaande beleid is in de afgelopen raadsperiode zoveel mogelijk op het huidige niveau gehouden zonder dat dit op gespannen voet is komen te staan met het beschikbare geld.