Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

03. In augustus 2015 is de inspraak- en participatieverordening en de verordening burgerinitiatief 2015 vastgesteld. Deze worden geëvalueerd.

03. In augustus 2015 is de inspraak- en participatieverordening en de verordening burgerinitiatief 2015 vastgesteld. Deze worden geëvalueerd.

In de zomer van 2018 zijn 56 vertegenwoordigende organisaties uitgenodigd om digitaal een enquête in te vullen. De enquête is opgesteld door een raadswerkgroep met ambtelijke ondersteuning. In de Raadsinformatiebrief van 27 november 2018, 2018-040145 bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie en de aanbevelingen voortkomende uit deze evaluatie. De evaluatie en de aanbevelingen zijn binnen de organisatie besproken met een selecte groep die nauw betrokken is bij burgerparticipatie. Uitkomst hiervan is dat we het proces van burgerparticipatie zoals dit is verwoord in de Participatiestandaard Geldrop-Mierlo gaan visualiseren in een Infographics. Door het visualiseren van de Participatiestandaard worden de stappen die moeten worden gezet voor een goed participatieproces duidelijker en overzichtelijker. Door er posters van te laten maken, wordt het participatieproces in één oogopslag zichtbaar. De Infographics gaan we ook gebruiken om de uitkomsten van de evaluatie op een warme manier te bespreken in cluster- en afdelingsoverleggen.