Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

03. Innovaties bewerkstelligen in samenwerking met lokale marktpartijen om hergebruik te stimuleren.

03. Innovaties bewerkstelligen in samenwerking met lokale marktpartijen om hergebruik te stimuleren.

Binnen het REnescience-concept is een zogenaamd Innovatieplatform opgenomen waarin diverse organisaties vertegenwoordigd zijn om via innovaties verder hergebruik te bevorderen. Tegen de voorgenomen gunning aan Orsted is door de Attero beroep ingesteld. Via het instellen van hoger beroep is Cure uiteindelijk in het gelijk gesteld. Daarnaast zijn er aan Cure in 2018 door de nieuwe colleges en raden andere randvoorwaarden aan dit project meegegeven. Dat heeft ertoe geleid dat de oprichting van het Innovatieplatform is uitgesteld totdat er duidelijkheid is over het project.