Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

03. Nieuw bestemmingsplan met recreatieve fietsverbinding Gulbergen.

03. Nieuw bestemmingsplan met recreatieve fietsverbinding Gulbergen.

De afwikkeling van het overdragen van de afvalberg op Gulbergen is een complex geheel, waarbij de 21 gemeenten van het MRE eigenaar zijn en geld beschikbaar gesteld hebben voor de nazorg. De provincie en Attero verantwoordelijk zijn voor die nazorg. De provincie beheert het beschikbare geld. Daarnaast is het MRE met Attero in een inspanningsverplichting overeengekomen dat zij na het sluiten van de bult het gebied moeten herontwikkelen.

De twee trajecten van de nazorg en de herontwikkeling lopen parallel aan elkaar maar zullen uiteindelijk volgtijdelijk zijn, de daadwerkelijke herontwikkeling moet wachten op de 'afsluiting' van de bult. Voor de mogelijke herontwikkelingsmogelijkheden is het afgelopen jaar intensief samengewerkt met de betrokken gemeenten en partijen. Dit heeft nog niet geleid tot een definitief plan waar iedere partij mee kan instemmen en op basis waarvan een nieuw bestemmingsplan gerealiseerd kan worden.

Los van de situatie met Attero is een nieuwe fietsverbinding Gulbergen gerealiseerd.  De verbinding bestaat uit een fietsbrug over het Eindhovenskanaal ter hoogte van Bospark 't Wolfsven met daarbij een nieuw fietspad. Deze verbinding wordt binnenkort opgenomen in het fiets- en wandelnetwerk van Brabant. Door deze verbinding te realiseren is de lang gewenste recreatieve noord-zuid verbinding voor fietsers een feit zodat de Strabrechtse Heide en de kernen van Geldrop-Mierlo verbonden worden met de gebieden ten noorden van het Eindhovens kanaal. Geldrop-Mierlo wordt op deze manier nog aantrekkelijker gemaakt voor recreanten.