Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

03. Streven in onze werkwijze om zoveel mogelijk burgers te helpen naar betaalde arbeid binnen de beschikbare budgetten.

03. Streven in onze werkwijze om zoveel mogelijk burgers te helpen naar betaalde arbeid binnen de beschikbare budgetten.

In 2016 en 2017 is Senzer gestart en geoperationaliseerd. Hiervoor is een Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld waar de gemeente in participeert. Dit betekent dat de gemeente ook deel uitmaakt van het bestuur van Senzer. Hierdoor heeft de gemeente rechtstreeks invloed op de beleidsprioriteiten. In dit kader maakt de gemeente zich binnen Senzer hard voor de arbeidsmarkttoeleiding en participatie van de inwoners. Bij de start van de Gemeenschappelijke Regeling is afgesproken dat na twee jaar een evaluatie over het functioneren van Senzer plaats zou vinden. Omdat de start van de GR Senzer pas in oktober 2016 plaatsvond, is de evaluatie met een jaar uitgesteld. Echter, de voorbereiding van deze evaluatie is in 2018 gestart. Het bureau Beerenschot is gevraagd om een beoordelingskader voor de evaluatie te ontwikkelen. In 2019 zal de evaluatie van Senzer worden uitgevoerd.   

Vanaf 2018 werkt Senzer volgens het principe van de omgekeerde toets. Dat wil zeggen dat de situatie van de klant leidend is en niet de beperking van de regelgeving. De uitkomsten van deze werkwijze wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van prestatie-indicatoren. In 2018 heeft de gemeente het gesprek over de prestatie-indicatoren binnen de arbeidsmarkt geïnitieerd. De verwachting is dat in 2019 besluitvorming plaatsvindt ten aanzien van deze prestatie-indicatoren. 

Ook in 2018 heeft Senzer tijd besteed aan het onderzoek naar de loonwaarde van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Dit om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt nader te bepalen. Senzer heeft in 2018 bij gemeenten aangekondigd graag in gesprek te willen gaan over de ondersteuningsmogelijkheden van mensen die een loonwaarde kennen van 0 tot 30 procent. Met de nieuwe aanpak wordt in gemeente Helmond geëxperimenteerd. In 2019 zal gemeente Geldorp-Mierlo hierover het gesprek voeren met Senzer.