Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

03. Werkwijze voortzetten waarin handhaving integraal wordt opgepakt en aansluit op andere programma’s.

03. Werkwijze voortzetten waarin handhaving integraal wordt opgepakt en aansluit op andere programma’s.

Integrale samenwerking staat nog altijd hoog in het vaandel en begint steeds beter bij alle disciplines onderdeel van het DNA te worden. Zo weten de juiste partijen elkaar steeds vaker te vinden en wordt naar het grote plaatje gekeken en niet slechts naar ieders eigen belangen. Op deze wijze zijn onder andere toezichthouders, handhavers, gebiedsregisseurs, buitendienstmedewerkers, woningcorporaties en politie nauwer en effectiever gaan samenwerken zonder daarbij hun individuele taken uit het oog te verliezen. Doordat zij voor elkaar knelpunten kunnen signaleren, worden problemen op het gemeentelijk grondgebied sneller aangepakt. En juist daarmee is de burger geholpen.

Zo is samen opgetrokken bij onder andere de wijkschouwen (burgers, handhaving, gebiedsregisseur, openbare werken, politie, woningcorporatie), aanpak verkeerd aanbieden PMD-afval in de Akert (handhaving, gebiedsregisseur, Cure, Woningcorporatie) en de normalisatie woonwagenlocatie Eikenhorst (handhaving, vastgoed, openbare werken, politie).