Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

04. Aanpassen en flexibel maken van bestemmingsplannen waarin rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen in maatschappij.

04. Aanpassen en flexibel maken van bestemmingsplannen waarin rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen in maatschappij.

Bij nieuwe projecten en plannen is nog gewerkt met bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen zijn zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe Omgevingswet opgesteld. Dat betekent dat per situatie bekeken is wat de beste manier van bestemmen is. Zoveel mogelijk is aangesloten bij de doelen die de wet hierbij stelt. Tegelijkertijd is geëxperimenteerd met nieuwe planvormen voor zover de wet daar de mogelijkheden toe biedt. Onder andere is een pilot gestart voor de kern Geldrop, welke in 2019 zal worden voortgezet. In het uitwerkingsplan voor deelgebied Luchen 3a is gekozen voor een flexibele regeling die ruimte biedt voor initiatief, binnen duidelijke kaders. Bestemmingsplan Talingstraat is niet alleen gericht op de nieuwbouw van woningen maar verankert tegelijkertijd de investeringen in natuur en duurzaamheid.