Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

04. Het stimuleren van scherper beleid waarin onze bevoegdheden maximaal worden ingezet en bestuursrechtelijke maatregelen worden getroffen op veiligheids- en handhavingsgebied.

04. Het stimuleren van scherper beleid waarin onze bevoegdheden maximaal worden ingezet en bestuursrechtelijke maatregelen worden getroffen op veiligheids- en handhavingsgebied.

Op 10 december 2018 is de Kadernota lntegrale Veiligheid 2019-2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

De basis voor het cluster Handhaving is ‘zacht waar kan, hard waar moet’. Bestuursrechtelijk zijn er steeds meer handvatten (zoals de Wet aanpak woonoverlast) om handhavend op te treden. Indien we ervoor kiezen om de 'harde weg' te bewandelen, pakken we ook door. Zo wordt doorgepakt op het Damoclesbeleid voor wat betreft het tegengaan van drugshandel vanuit woningen. Maar ook op andere locaties hebben we resultaten bereikt door het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom. We hebben bijvoorbeeld een einde weten te brengen aan het gebruik van de openbare ruimte door garagebedrijf Van Lieshout aan de Mierloseweg, een jarenlange doorn in het oog voor velen.