Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

04. Mede erop sturen dat Cure deze zich verder ontwikkelt als kenniscentrum op afvalinzamelings- en verwerkingsgebied.

04. Mede erop sturen dat Cure deze zich verder ontwikkelt als kenniscentrum op afvalinzamelings- en verwerkingsgebied.

Binnen de regio is Cure actief als het gaat om onder andere regievoering bij aanbestedingen. Ook werkt Cure intensief samen met andere gemeenten en organisaties. Hierdoor kan Cure steeds meer een regierol vervullen in de regio en zich verder ontwikkelen als kenniscentrum.