Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

04. Voornemen verruiming parkeercapaciteit bij herinrichtingen onderzoeken.

04. Voornemen verruiming parkeercapaciteit bij herinrichtingen onderzoeken.

Bij iedere herinrichting wordt bekeken of mogelijkheden voor verruiming parkeergelegenheid gerealiseerd kunnen worden. Dit wordt altijd afgezet tegen maatregelen voor groen, veiligheid en uiteraard ook financiën. Voorbeelden van herinrichtingen zijn de herinrichting van het Stationsgebied, waarvan het ontwerp in 2018 is opgesteld. Ook voor de herinrichting van de Pluvierstraat en herinrichting van de Slachthuisstraat is in 2018 een ontwerp opgesteld en is de inspraak doorlopen. Uitvoering van beide herinrichtingen is inmiddels gestart. De herinrichting van de Kalanderstraat is in uitvoering.